Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 20.764/2013

Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ποινική ευθύνη Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε. Τυπική συμμετοχή στο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, με την ιδιότητα του Προέδρου, χωρίς εκπροσωπευτική εξουσία. Μη ανάμειξη σε πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Αθώα.

Download pdf