Τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 7943/2014

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. ΕΠΕ. Όταν πρόκειται για ΕΠΕ, υπόχρεος και ποινικά υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής αυτής, εφόσον άσκησε πραγματική διοίκηση και είχε τη διαχειριστική εξουσία αυτής. Αθώα, λόγω τυπικής συμμετοχής υπό την ιδιότητα της συνδιαχειρίστριας, χωρίς πραγματικές διαχειριστικές εξουσίες.

Κατεβάστε το PDF