Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η εταιρεία χειρίζεται υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου,  έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση.

Tέτοιες υποθέσεις αφορούν: θέματα φοροδιαφυγής, υποθέσεις χρηματιστηρίου, απάτες εις βάρος του Δημοσίου και γενικώς όλο το φάσμα των αδικημάτων κατά της περιουσίας και κατά της ιδιοκτησίας.