Σημαντική εμπειρία στην πώληση πακέτων «Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων».

Η εταιρεία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτική νομική υποστήριξη και έχει συμμετάσχει ενεργά ως νομικός σύμβουλος υποψήφιων επενδυτών σε όλα τα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν πωλήσει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η καταρτισμένη ομάδα μας συμβουλεύει τους επενδυτές σε σχέση με την απόκτηση, αναδιάρθρωση ή διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL).