Εργατικό Δίκαιο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε κάθε είδους υποθέσεις εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.