Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

H εταιρεία προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα και τομείς του εταιρικού δικαίου, όπως στη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και τη σύνταξη κάθε τροποποιητικού εγγράφου που αφορούν στην λειτουργία των ως άνω εταιρειών, στη λύση και εκκαθάριση εταιρειών, στη σύνταξη και διαπραγμάτευση όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, ενώ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  και πολλούς νομικούς ελέγχους.

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παράλληλα η εταιρεία παρέχει πλήρη υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστηριακή σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε αγοραπωλησίες εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, ενώ έχει χειριστεί επίσης αντιδικίες μεταξύ εταίρων/μετόχων τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία χειρίζεται επίσης υποθέσεις εμπορικών αντιδικιών και είσπραξης απαιτήσεων.

Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο

Case Law

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1384/2017

Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο του ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής (100 παρ. 1 και 10 παρ. 1 ΠτΚ). Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη (25 ΠτΚ). Κάθε αγωγή ή έφεση...

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 10689/2008

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής σ’ αυτήν και σκοπός της. Άσκηση αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων μετά την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η αυτοτελής αυτή...