Ειδική διαχείριση προβληματικών επιχειρήσεων N. 4307/2014

Η εταιρεία μας έχει αποδεδειγμένη επιτυχημένη εμπειρία στον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την ελληνική οικονομία.