Ιατρικό Δίκαιο

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η εταιρεία  εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικού δικαίου με ιστορικό έντονης δικαστηριακής πρακτικής γύρω από ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών ανακύπτοντα από αμέλεια.