Δίκαιο Ενέργειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του ενεργειακού δικαίου, παρέχοντας υπηρεσίες που καταλαμβάνουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ανακύπτουν από την δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα.