Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εταιρεία έχει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των υποθέσεων που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, έχοντας χειριστεί υποθέσεις για λογαριασμό αμφότερων των πλευρών της εκτελεστικής διαδικασίας (δανειστή και οφειλέτη).

Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας είσπραξης οφειλών μέσω πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.