Δίκαιο Ακινήτων

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις ακινήτων.

Τέτοιες υποθέσεις αφορούν: διαμεσολαβήσεις, αγορές, πωλήσεις, διεκδικήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, επαγγελματικά μισθωτήρια, ξενοδοχεία, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, κατοικίες, εξοχικές κατοικίες και οικόπεδα.