Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά – Αρ. Απόφασης 2984/2010

Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν. Δυνατότητα ορισμού εμπειρογνώμονα από το δικαστήριο και διαταγής εξασφαλιστικών μέτρων για να αποτραπεί μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη. Διάρκεια ισχύος, προληπτικών μέτρων. Η κατά του εγγυητή αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής και όχι από την επικύρωσή της από το Δικαστήριο. Δημοσιευμένη στο ΔΕΕ, 2011, τεύχος 2, σελ. 198.

Κατεβάστε το PDF