Νικόλαος Χιρχαντέρης

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Νικόλαος Χιρχαντέρης ασχολείται κυρίως με:

Ποινικό Δίκαιο

 • Περιουσιακά αδικήματα  (εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καταδολίευση δανειστών, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία).
 • Αγορανομικά αδικήματα.
 • Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ιατρική αμέλεια, εργατικά ατυχήματα).
 • Αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και μη έγκαιρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Φοροδιαφυγή.
 • Περιβαλλοντικά αδικήματα.
 • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμιση Α.Ε.).
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (υπεξαίρεση).
 • Εγκλήματα δια του τύπου.
 • Εγκλήματα παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νομική Σχολή)

ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ποινικό Δίκαιο)

 • EMAILchirchanteris@agelaw.gr
 • TEL+30 210 6431930
 • FAX+30 210 6431893