Νικόλαος Χασάνης

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις

Ο Νικόλαος Χασάνης ασχολείται με τους εξής τομείς δραστηριότητας:

Αστικό Δίκαιο
Ενοχικό Δίκαιο, Δίκαιο αξιώσεων και ζημιών, Δίκαιο αδικοπραξιών, Εμπράγματο Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων.

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Πτωχεύσεων και Εξυγιάνσεων
Χειρισμός όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το νόμο 3869/2010 και ιδίως με τη διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων του άρθρου 99. Απασχόληση με την διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του νόμου 4307/2014. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, προετοιμασία συμβάσεων, σχεδιασμός συμφωνιών και γνωστοποιήσεων.

Αστικές και εμπορικές διαφορές
Χειρισμός των διαφορών που προκύπτουν από όλους τους τύπους των συμβατικών και εμπορικών σχέσεων. Χειρισμός όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το νόμο 3588/2007 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γαλλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νομική Σχολή)

ΠΜΣ Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

  • EMAILchasanis@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893