Μαρίνα Πολύζου

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Μαρίνα Πολύζου ασχολείται με τους εξής τομείς δραστηριότητας:

Ποινικό Δίκαιο

 • Περιουσιακά αδικήματα (εκβίαση, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καταδολίευση δανειστών, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία).
 • Αγορανομικά αδικήματα. Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ιατρική αμέλεια, εργατικά ατυχήματα).
 • Αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και μη έγκαιρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Φοροδιαφυγή.
 • Περιβαλλοντικά αδικήματα.
 • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμιση Α.Ε.).
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (υπεξαίρεση).
 • Εγκλήματα δια του τύπου.
 • Εγκλήματα παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Μεταναστευτικό Δίκαιο
Ιθαγένεια, διαμονή, πολιτογράφηση και άδεια εργασίας.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γαλλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νομική Σχολή)

ΠΜΣ Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ποινικό Δίκαιο)

 • EMAILpolyzou@agelaw.gr
 • TEL+30 210 6431930
 • FAX+30 210 6431893