Μαρίνα – Ιωάννα Τσουκαλά

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις

Η Μαρίνα – Ιωάννα Τσουκαλά ασχολείται με τους εξής τομείς δραστηριότητας:

Εργατικό Δίκαιο

Εμπειρία και πολυετής απασχόληση στις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Συμβουλευτική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις που αφορούν την ίδρυση και λύση εργασιακής σχέσης, καθώς και επιμέρους ζητήματα εγκυρότητας συμβάσεων εργασίας.  Κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας και εσωτερικών κανονισμών εργασίας. Ενασχόληση με ζητήματα ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και την προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας.

Διοικητικό Δίκαιο

Εμπειρία σε ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας, ιδίως σε ζητήματα ακύρωσης πράξεων επιβολής προστίμου σε ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες που απασχολούν προσωπικό.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Εμπειρία σε υποθέσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων.

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

Συμβουλευτική και δικαστική εμπειρία στον χειρισμό των διαφορών που ανακύπτουν από όλες τις μορφές των συμβατικών και εμπορικών σχέσεων.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γαλλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νομική Σχολή 2013).

  • EMAILtsoukala@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893