Μαρία Ράγκου

Λογιστήριο
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

  • EMAILaccounting@agelaw.gr
  • TEL+30 210-64.31.930
  • FAX+30 210-64.31.893