Γεωργία Βλαβιανού

ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η Γεωργία Βλαβιανού είναι ασκούμενη δικηγόρος

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γαλλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανεπιστήριο Πειραιώς (Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics)
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)
Université Sorbonne Paris Nord (Νομική Σχολή)

  • EMAILtrainee@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893