Ελευθερία Καδιανάκη

Συνεργάτης

Η Ελευθερία Καδιανάκη ασχολείται με τους εξής τομείς δραστηριότητας:

 

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Αδικοπραξίες

 

Τραπεζικό Δίκαιο

 

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών ζητημάτων

 

Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Εξυγίανση και Πτώχευση επιχειρήσεων

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γερμανικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νομική Σχολή)
Αμερικάνικο Κολλέγιο (Τουριστικά και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)

  • EMAILkadianaki@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893