Ευφροσύνη-Αννίτα Κανέλλη

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις

Η Ευφροσύνη-Αννίτα Κανέλλη διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χειρισμό νομικών υποθέσεων και την παροχή νομικής υποστήριξης σε μεμονωμένους πελάτες και νομικά πρόσωπα (παροχή συμβουλών, εξώδικη επίλυση διαφορών, σύνταξη δικογράφων και αντιμετώπιση δικαστικών διαφορών) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων των κλάδων του Αστικού και του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο
Συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, παραβίαση συμβάσεων, αδικοπραξίες, καταδολίευση δανειστών.

Κληρονομικό Δίκαιο
Αποδοχή/ Αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομιά με απογραφή, περί κλήρου αγωγή.

Εμπράγματο Δίκαιο
Νομή και κυριότητα και προστασία αυτών

Θέματα Ιατρικής Αμέλειας

Θέματα προσβολής της προσωπικότητας μέσω Τύπου

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Αναγκαστική εκτέλεση.
Προσωρινό παροχή νομικής προστασίας.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Νομική Σχολή)

  • EMAILkanelli@agelaw.gr
  • TEL+30 210-64.31.930
  • FAX+30 210-64.31.893