Άρτεμις Γκαρή

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η  Άρτεμις Γκαρή ασχολείται με τους εξής τομείς δραστηριότητας:

Φορολογικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό δικονομικό Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

Αστικές και εμπορικές διαφορές
Εμπειρία σε όλα τα στάδια της πολιτικής και εμπορικής δίκης και χειρισμός των διαφορών που ανακύπτουν από όλες τις μορφές των συμβατικών σχέσεων.

Εξυγίανση και Πτωχευτικό Δίκαιο
(συμβουλευτική και νομικές διαδικασίες)
Συμβουλές σχετικά με την επίδραση των διαδικασιών τους εξυγίανσης, υποστήριξη σε θέματα ανάκαμψης χρέους και συμμετοχή τους διαδικασίες προ – εξυγίανσης και πτώχευσης.

Εταιρικό Δίκαιο

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Γερμανικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νομική Σχολή 2009).

ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς «Λογιστική για Νομικούς» στο Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Χρηματoοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (2011).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Κατάρτιση Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο» (2013)

  • EMAILgkari@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893