Αγγελική Παπανικολάου

Γραμματεία
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Τουρκικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΕΚ DIDACTA - Ιδιαιτέρα Γραμματέας

  • EMAILsecretary@agelaw.gr
  • TEL+30 210-64.31.930
  • FAX+30 210-64.31.893