Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 9805/2013

Ανακοπή κατά συντηρητικής κατάσχεσης (άρ. 700 ΚΠολΔ) – Δεκτή λόγω ύπαρξης προληπτικών μέτρων κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, στα πλαίσια διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρ. 99 Ν. 3588/2007.

Κατεβάστε το PDF