Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 4389/2015

Συντηρητική κατάσχεση. Επικείμενος κίνδυνος προσεχούς αποξένωσης του οφειλέτη από την κατασχετή του περιουσία. Μόνο το περιστατικό ότι ο οφειλέτης είναι ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί. Απορρίπτει αίτηση.

Κατεβάστε το PDF