Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1868/2018

Ασφαλιστικά μέτρα – προσημείωση υποθήκης. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο για εξασφάλιση απαίτησης. Προϋπόθεση απόδειξης επικείμενου κινδύνου, μέσω της προβολής συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, καθώς δεν αρκεί η αφηρημένη δυνατότητα εκποίησης. Πραγματικά περιστατικά θεμελίωσης επικείμενου κινδύνου, η απόδειξη πιθανής μεταβολής περιουσιακής κατάστασης ή και πρόθεσης μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Άμυνα του καθ΄ ου η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.

Κατεβάστε το PDF