Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 10689/2008

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής σ’ αυτήν και σκοπός της. Άσκηση αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων μετά την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η αυτοτελής αυτή αίτηση δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, (το οποίο εν όψει της λεκτικής διατύπωσης του άρθρου 10 του ΠτΚ πρέπει να συγκροτείται από τον Πρόεδρό του) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και κατά πιθανολόγηση. Περιεχόμενο έρευνας δικαστηρίου. Αναστολή ατομικών διώξεων και απαγόρευση λήψεως μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του αιτούντος οφειλέτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης επί της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Δημοσιευμένη στο ΔΕΕ, 2009, τεύχος 1, σελ. 73.

Κατεβάστε το PDF