Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου – Αρ. Απόφασης 3303/2015

Αγορανομική παράβαση. Τήρηση διεθνών προϋποθέσεων ασφάλειας των προϊόντων. Επιμέλεια στη διαδικασία παραγωγής και εγκυτίωσης με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. Μεμονωμένο περιστατικό. Αθώος.

Κατεβάστε το PDF