Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 10830/2012

Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών (ασφαλιστικών) εισφορών. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Πτώχευση της εταιρείας. Άρση του δόλου του υποχρέου προς καταβολή των εισφορών για το χρόνο που εμπίπτει στην ύποπτη περίοδο. Αθώος για τις μη καταβολές των οφειλών εκείνων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες σε ημερομηνία μεταγενέστερη της παύσης των πληρωμών.

Κατεβάστε το PDF