Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3847/2014

Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ποινική ευθύνη Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε. Τυπική συμμετοχή στο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, με την ιδιότητα του Προέδρου, χωρίς εκπροσωπευτική εξουσία. Μη ανάμειξη σε πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας. Αθώα.

Κατεβάστε το PDF