Εφετείο Αθηνών – Αρ. Αποφάσης 1851/2010

Άρθρο ΠτΚ 100. Έργο μεσολαβητή. Σύμπραξη πλειοψηφίας πιστωτών. Διετής ισχύς όρων συνδιαλλαγής. Διάκριση συμβληθέντων και συμβληθέντων πιστωτών. Επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής. Πέρας διαδικασίας συνδιαλλαγής. Δημοσιευμένη στο ΧρηΔ, 2010, τεύχος 3, σελ. 407, στο ΔΕΕ, 2010, τεύχος 8-9, Αύγουστος – Σεπτέμβριος, σελ. 916, στην ΕΕμπΔ, 2010, σελ. 712, στην ΕπισκΕμπΔ, 2010, σελ. 887, στη Δ/ΝΗ, 2010, σελ. 1685, στο ΝΟΒ., 2010, σελ. 2475.

Κατεβάστε το PDF