Η Εταιρεία

Η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες εξειδικεύεται στους τομείς της εξυγίανσης επιχειρήσεων (Ν. 4738/2020), στις εταιρικές και εμπορικές συμβάσεις, στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο, σε θέματα ιατρικής αμέλειας καθώς και σε αδικήματα διά του τύπου. Ιδρύθηκε το 1976 από τον Ανδρέα Αγγελίδη, ενώ από το 2010 ως δικηγορική εταιρεία προσφέρει με συνέπεια άριστη ποιότητα υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.

Επίσης διακρίνεται για την παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τομείς του Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, του Δικαίου των Εταιρικών Συμβάσεων, του Δικαίου της Ακίνητης Περιουσίας καθώς και σε όλους τους κλάδους του Αστικού Δικαίου

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αποτελείται από άρτια καταρτισμένους δικηγόρους, ενώ διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

ΑΡΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Είναι νομικός σύμβουλος μεταξύ άλλων σε εφημερίδες, σε εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε εταιρείες παραγωγής ποτών και τροφίμων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Φιλοσοφία μας

Η πρώτη δικηγορική εταιρεία στην αναδιάρθρωση στην Ελλάδα

Η εταιρεία, πρωτοπορώντας, κατέθεσε την πρώτη αίτηση εξυγίανσης εισηγμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο, την πρώτη αίτηση υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και την πρώτη αίτηση εξυγίανσης σύμφωνα με τον Ν. 4738/2020 στην οποία προβλέφθηκε η είσοδος στρατηγικού επενδυτή.

Ενεργή συμμετοχή στην ελληνική νομολογία

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει νομολογία σε θέματα μη ρυθμιζόμενα από το Νόμο και πολλές αποφάσεις μας είναι ήδη δημοσιευμένες στο Νομικό Τύπο.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με πιστοποίηση ISO

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-9001:2015, ISO-27001:2013 & ISO-14001:2015.

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βασικές Αρχές

Οι βασικές αρχές και η πολιτική του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος της εταιρείας μας είναι:

  • Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • Τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών των πελατών, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, με άριστης ποιότητας υπηρεσίες.
  • Καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της εταιρείας.
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας.
  • Διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της εταιρείας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους·       
  • Μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.
  • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της.
  • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, την Περιβαλλοντική διαχείριση και την Ασφάλεια των Πληροφοριών ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας.

Ευκαιρίες καριέρας

Αναζητούμε δικηγόρους με υψηλά προσόντα για την ομάδα συνεργατών μας.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον και ευκαιρίες καριέρας.

Αν η φιλοσοφία σας ταιριάζει με τις βασικές αρχές της εταιρείας μας και θέλετε να μπείτε σε μια δυναμική ομάδα συνεργατών με σύγχρονη και ευέλικτη νομική σκέψη, στείλτε το βιογραφικό σας στο info@agelaw.gr ή με fax στο 210 6431893.

Η αλληλογραφία μας θα παραμείνει αυστηρά εμπιστευτική.