ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (Ν.3896/2010)

Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία και σε ζητήματα υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, έχοντας χειριστεί πληθώρα υποθέσεων που προκύπτουν με αφορμή την εφαρμογή του νόμου 3869/2010, ως τροποποιημένος ισχύει.