ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις ακινήτων (διαμεσολαβήσεις, αγορές, πωλήσεις, διεκδικήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, επαγγελματικά μισθωτήρια, ξενοδοχεία, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, κατοικίες, εξοχικές κατοικίες και οικόπεδα).