ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H εταιρεία προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα και τομείς του εταιρικού δικαίου, όπως στη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και τη σύνταξη κάθε τροποποιητικού εγγράφου που αφορούν στην λειτουργία των ως άνω εταιρειών, στη λύση και εκκαθάριση εταιρειών, στη σύνταξη και διαπραγμάτευσηόλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής κλπ, ενώ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  και πολλούς νομικούς ελέγχους («due dilligence»).

Παράλληλα η εταιρεία παρέχει πλήρη υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστηριακή σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.

Η εταιρεία εξειδικεύεται επίσης και στη σύσταση υπεράκτιων εταιρειών (offshore).  

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε αγοραπωλησίες εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, ενώ έχει χειριστεί επίσης αντιδικίες μεταξύ εταίρων/μετόχων τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.

Η εταιρεία χειρίζεται επίσης υποθέσεις εμπορικών αντιδικιών και είσπραξης απαιτήσεων.