ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία χειρίστηκε υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου (υποθέσεις φοροδιαφυγής, υποθέσεις χρηματιστηρίου, απάτες εις βάρος του Δημοσίου και γενικώς όλο το φάσμα των αδικημάτων κατά της περιουσίας και κατά της ιδιοκτησίας) έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στα ανωτέρω.