ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί συνέχεια του δικηγορικού γραφείου του Ανδρέα Αγγελίδη το οποίο ιδρύθηκε το 1976. 

 Εξειδικεύεται στους τομείς της εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99 και επ. Ν. 3588/2007), στις εταιρικές και εμπορικές συμβάσεις, στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο, σε θέματα ιατρικής αμέλειας καθώς και σε αδικήματα διά του τύπου.

Επίσης διακρίνεται για την παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στους τομείς του Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου Ανταγωνισμού, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων, του Δικαίου των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, του Δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, του Δικαίου των Εταιρικών Συμβάσεων, του Δικαίου της Ακίνητης Περιουσίας καθώς και σε όλους τους κλάδους του Αστικού Δικαίου.

Αποτελείται από άρτια καταρτισμένους δικηγόρους, ενώ διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας καθώς και στις περισσότερες ευρωπαϊκές  χώρες.

Είναι νομικός σύμβουλος μεταξύ άλλων σε εφημερίδες, σε εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε εταιρείες παραγωγής ποτών και τροφίμων, σε ασφαλιστική εταιρεία, σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.